Kyky luoda jotain ainutlaatuista

Kestävä kehitys ohjausvoimana

Markkinoille etsitään jatkuvasti uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla kiinnitetään erityistä huomiota liiketoimintaympäristön muutosvauhtiin ja sen tuomiin haasteisiin. Tämän johdosta uudet liiketoiminnat alkavat lähestyä toisiaan mikä lisää keskinästä kilpailua ja pakottaa luomaan jotain ainutlaatuista.

Käytännönläheinen lähestymistapamme yhdistää kestävän kehityksen innovaatiot ja toimintaedellytysten mahdollistajat sekä tarjoaa muutosmatkan, joka avaa uudenlaisia liiketoimintavaihtoehtoja ja menestystekijöitä.

Uusien ajatusten synnyttäminen

Uudet innovaatiot ja kilpailutekijät syntyvät vain intohimon ja luovuuden kautta, jotka vaativat onnistuakseen osaamista ja ennakkoluulotonta asennetta. Pelkästään kilpailuympäristön tunteminen ja analysointi ei riitä.

Ainutlaatuisiin löydöksiin ja johtopäätösten laatimiseen tarvitaan poikkitieteellinen lähestymistapa sekä keskittyminen jatkuvaan uudelleen keksimiseen sekä rajojen rikkomiseen.

Kehitämme ja toteutamme ideoittemme pohjalta omia kokonaan uusia kestävään kehitykseen perustuvia liiketoimintakonsepteja sekä niihin sopivia yrityksiä. Toteutamme hankkeet tyypillisesti yhteistyössä erityyppisten kumppaneiden kanssa.

Uusi liiketoiminta – teemme asiat toisin

Magnus Associatesin lähestyminen omaan uuteen kestävään liiketoimintaan perustuu innovaatioiden sekä olemassa olevien ratkaisujen uudentyyppiseen yhdistämiseen.

Lähtökohtina uuden yhtiön kehittämisessä ovat:

  • Lopputuotteiden tulevaisuuden kysyntä, kasvu sekä niiden pitkäaikainen käyttö
  • Kiertotalouden ja kehittyneiden teknologioiden hyödyntäminen väli- ja lopputuotteiden valmistuksessa
  • Mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan käyttöomaisuuden ja toimintarakenteen hyödyntäminen
  • Ympäristön huomioiminen raaka-aineiden hyödyntämisessä

Tyypillisesti uutta konseptia kehitetään tapauskohtaisesti muodostetussa liiketoiminta- ja teknologiatiimissä, joka on integroitu tiiviisti kumppaniverkostoihin. Tämä mahdollistaa ideoiden laaja-alaisen käsittelyn, joka takaa niiden toteutettavuuden. Näin rakentuu uutta kestävää liiketoimintaa, joka luo kilpailuetua koko ekosysteemille.

Laajennamme myös liiketoiminta-, teknologia- ja rahoituskumppaniverkostoa hankkeiden toteutuksiin.

Yhteystiedot

Ilkka Hämäläinen

Hallituksen puheenjohtaja
+ 358 40 060 8782
ilkka.hamalainen@magnusassociates.eu