Kyky luoda jotain ainutlaatuista

Kestävä kehitys ohjausvoimana

Markkinoille etsitään jatkuvasti uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla kiinnitetään erityistä huomiota liiketoimintaympäristön muutosvauhtiin ja sen tuomiin haasteisiin. Tämän johdosta uudet liiketoiminnat alkavat lähestyä toisiaan mikä lisää keskinästä kilpailua ja pakottaa luomaan jotain ainutlaatuista.

Käytännönläheinen lähestymistapamme yhdistää kestävän kehityksen innovaatiot ja toimintaedellytysten mahdollistajat sekä tarjoaa muutosmatkan, joka avaa uudenlaisia liiketoimintavaihtoehtoja ja menestystekijöitä.

Uusien ajatusten synnyttäminen

Uudet innovaatiot ja kilpailutekijät syntyvät vain intohimon ja luovuuden kautta, jotka vaativat onnistuakseen osaamista ja ennakkoluulotonta asennetta. Pelkästään kilpailuympäristön tunteminen ja analysointi ei riitä.

Ainutlaatuisiin löydöksiin ja johtopäätösten laatimiseen tarvitaan poikkitieteellinen lähestymistapa sekä keskittyminen jatkuvaan uudelleen keksimiseen sekä rajojen rikkomiseen.

Perusta kestävälle liiketoiminnalle

Markkinatieto

Liiketoimintaympäristö

Lainsäädäntö ja määräykset

Ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys

Liiketoimintaskenaariot

Konseptitason ideat
Toimintaedellytysten mahdollistajat

Liiketoimintamallin vaihtoehdot

Yhteystiedot

Perusta kestävälle liiketoiminnalle

Lasse Fredén

+358 40 511 6311
lasse.freden@magnusassociates.eu

Jussi-Pekka Laakso

+358 40 551 8046
jussi-pekka.laakso@magnusassociates.eu

Liiketoimintaskenaariot

Pekka Itäpelto

+358 40 541 1682
pekka.itäpelto@magnusassociates.eu

Mikael Salonen

+41 76 43 66 226
mikael.salonen@magnusassociates.eu