Ratkaisujen hakemista voi nopeuttaa ulkopuolisen kokemuksen avulla

Kestävä kehitys

Ilmastonmuutos haastaa yritykset etsimään uusia kestävän kehityksen liiketoimintamalleja – usein on kysymys selviämisestä muuttuvien markkinoiden ja regulaatioiden maailmassa. Samalla on arvioitava nykyisten investointien käyttökelpoisuus uudessa tilanteessa.

Yhdistämällä erilaisia näkemyksiä ymmärretään paremmin nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet. Autamme hahmottamaan realistisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, jotka sopivat yrityksen tilanteeseen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Käyttöomaisuuden uudistaminen

Käyttöomaisuuden hallinta on yksi strategisista alueista, jonka avulla yrityksen on mahdollista varmistaa pitkän aikajänteen kilpailukyky ja kustannustehokkuus.

Miten ja kuinka paljon omaisuuden arvoa voidaan kehittää, suorituskykyä parantaa tai kapasiteettia nostaa ovat yrityksen keskeisimpiä kysymyksiä.

Yleisesti ottaen eri osa-alueilla on paljon tehtävissä ilman merkittäviä investointeja mutta myös oikea-aikaiset suuretkin investoinnit ovat osa omaisuuden hallintaa.

Konseptoimme ja toteutamme kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja. Asiantuntijamme ovat yritysten käytettävissä etsittäessä päästöjä vähentäviä ja uusia ekologisia ratkaisuja, jotka huomioivat asiakkaan lähtötilanteen.

Lähestymistapamme

Mahdollisuuksien tunnistaminen

Tulevaisuusskenaariot ja strategiat

Liiketoimintavaihtoehtojen kartoittaminen

Markkina- ja regulaatioanalyysit

Ratkaisujen valmistelu

Muutosten konseptointi ja suunnittelu

Toteutettavuus ja kannattavuus

Riskitarkastelu

Osaamisalueitamme

Biotalous

Raaka-ainevalinnat

Biotuotteet ja niiden hyödyntäminen

Liikenteen biopolttoaineet

Kuituratkaisut

Pehmo- ja hygieniapaperiliiketoiminta

Kartonki- ja pakkausratkaisut

Energia

Lämmöntuotannon hyötykäyttö

Hiilineutraalit ratkaisut

Hiilidioksidin talteenotto

Uusiutuva energia

Vetytalous

Energiatehokkuushankkeet

Kiertotalous

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Jätteiden ja sivuvirtojen kierrätys ja hyödyntäminen

Biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen

Biopolttoaineiden ja biokaasun tuotanto

Synteettiset polttoaineet

Käyttöomaisuuden uudelleenkäyttö

Yhteystiedot

Risto Jokinen

+358 40 555 1738
risto.jokinen@magnusassociates.eu

Osmo Viitasaari

+358 50 453 2753
osmo.viitasaari@magnusassociates.eu

Michael Slotte

+358 40 551 3241
michael.slotte@magnusassociates.eu

Reijo Taalikka

+358 40 525 7689
reijo.taalikka@magnusassociates.eu

Mika Huttunen

+358 40 044 4104
mika.huttunen@magnusassociates.eu