Lähtökohdat onnistuneelle investoinnille

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely luo ohjeistuksen asiakkaan ja urakoitsijoiden tai toimittajien väliselle sopimukselle investoinnin erityispiirteistä ja ohjaa hanketta vaatimusten mukaiseksi.

Se tarjoaa myös realistisen lähtökohdan projektin kustannusten, riskien ja aikataulujen arvioimiseksi.

Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistaminen ja hallinta on osa onnistunutta investointia. Riskeihin on kyettävä valmistautumaan ja hallitsemaan niitä vahinkojen minimoimiseksi.

Riskien välttäminen ja pienentäminen ovat kaksi tapaa hallita riskejä. Molempien riskityyppien käsittely tarjoaa edellytykset kokonaisvaltaiselle riskien arvioinnille.

Investoinnit

Vaatimusmäärittely

Toteutettavuuden selvitys

Kannattavuuslaskelmat

Kumppanuusverkoston integrointi

Rahoitusjärjestelyt

Sijoittajaselvitykset
Rahoitusvaihtoehdot

Rahoituksen rakenne ja mallintaminen

Yhteystiedot

Investoinnit

Risto Jokinen

+358 40 555 1738
risto.jokinen@magnusassociates.eu

Reijo Taalikka

+358 40 525 7689
reijo.taalikka@magnusassociates.eu

Rahoitusjärjestelyt

Ilkka Hämäläinen

+ 358 40 060 8782
ilkka.hamalainen@magnusassociates.eu

Kari Lahti

+ 358 50 374 8397
kari.lahti@magnusassociates.eu

Miko Pironetti

+358 40 840 3102
miko.pironetti@magnusassociates.eu