Mistä ja miten luodaan uudistumista ja kannattavuutta ?

Uudistuminen ja riskit

Uudistumismatka vie hahmottamaan sekä määrittämään kaikkia uudistumiseen johtavia mahdollisuuksia. Yhdistämällä erilaisia näkemyksiä ymmärretään paremmin nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet.

Valitut uudistumisen elementit avaa mahdollisuuden liiketoiminnalle saavuttaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet määrittämällä yrityksen taloudelliset edellytykset ja realistiset päämäärät.

Samalla on kartoitettava yrityksen ja sen eri osa-alueiden riskit sekä avustettava organisaatiota sisäistämään riskienhallinta osaksi jokapäiväistä johtamista ja toimintaa

Omaisuuden tehokas hyödyntäminen

Käyttöomaisuuden hallinta on yksi strategisista alueista, jonka avulla yrityksen on mahdollista varmistaa pitkän aikajänteen kilpailukyky ja kustannustehokkuus.

Miten ja kuinka paljon omaisuuden arvoa voidaan kehittää, suorituskykyä parantaa tai kapasiteettia nostaa ovat yrityksen keskeisimpiä kysymyksiä.

Yleisesti ottaen eri osa-alueilla on paljon tehtävissä ilman merkittäviä investointeja mutta myös oikea-aikaiset suuretkin investoinnit ovat osa omaisuuden hallintaa.

Liiketoiminnan uudistaminen

Innovaatiot ja kestävä kehitys

Voiton kasvattaminen ja kilpailukyky

Riskien arviointi

Henkilöstöstrategia

Käyttöomaisuuden hallinta

Käyttöomaisuuden arvon optimointi
Käyttöomaisuuden hyödyntäminen
Kestävä kehitys ja energiaratkaisut

Yhteystiedot

Liiketoiminnan uudistaminen

Lasse Fredén

+358 40 511 6311
lasse.freden@magnusassociates.eu

Paavo Viitamäki

+358 50 381 8005
paavo.viitamaki@magnusassociates.eu

Käyttöomaisuuden hallinta

Mika Huttunen

+358 40 044 4104
mika.huttunen@magnusassociates.eu

Kari Lahti

+ 358 50 374 8397
kari.lahti@magnusassociates.eu

Tuomo Huolman

+358 40 365 7085
tuomo.huolman@magnusassociates.eu

Michael Slotte

+358 40 551 3241
michael.slotte@magnusassociates.eu