Suorituskyvyn parantaminen

Operatiivinen tehokkuus perustuu koko tilaus-toimitusketjun yksinkertaistamiseen ja suoraviivaistamiseen sekä henkilöstön toiminnan uudelleenjärjestelyyn.

Toimintojen suoraviivaistaminen

Myynnin ja tuotannon integrointi

Toimitusketjun rakenne ja läpinäkyvyys

Poikkeamatilanteiden hallinta

Tuotantolaitoksen tehokkuus ja tuottavuus

Digitalisaation hyödyntäminen

Organisaation
uudistaminen

Henkilöstön muutosohjelma
ja sitouttaminen muutokseen

Strategian mukaiset
osaamistarpeet

Puuttuvien osaamisten valmennus,
rekrytoinnit ja alihankinnat

Suorituksen mittaaminen
ja 
palkitseminen

  • Toimialat

Yhteystiedot

Paavo Viitamäki

+358 50 381 8005
paavo.viitamaki@magnusassociates.eu

Mika Huttunen

+358 40 044 4104
mika.huttunen@magnusassociates.eu

Kari Lahti

+358 50 374 8397
kari.lahti@magnusassociates.eu

Lasse Fredén

+358 40 511 6311
lasse.freden@magnusassociates.eu