Kuinka käynnistetään yrityksen uudistumisprosessi?

Mistä ja miten luodaan kasvua ja kannattavuutta?

Miten vastaamme tulevaisuuden haasteisiin?

Yhdistämällä erilaisia näkemyksiä ymmärretään paremmin nykytilan
sekä tulevaisuuden haasteet.

Valittujen toimenpiteiden ja menetelmien avulla voidaan synnyttää uusia kehittämispolkuja.
Tästä syntyy kasvu ja kannattavuus.

 

Matkat mahdollisuuksien tunnistamiseen ja muutoksien toteuttamiseen

Uuden liiketoiminnan luominen

Yritykset etsivät jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kiinnittävät huomiota liiketoimintaympäristön muutoksiin ja haasteisiin, luodakseen ainutlaatuista liiketoimintaa sekä kilpailukykyä.

Magnus New Business Creation© on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa yhdistyvät innovaatiot, mahdollisuudet ja haasteet. Tämä avaa uudenlaisia liiketoimintavaihtoehtoja ja menestystekijöitä.

Kasvun strategiat

Kasvumatka vie asiakkaat hahmottamaan sekä määrittämään kaikkia kasvuun johtavia mahdollisuuksia.

Magnus Growth Strategy© avaa mahdollisuuden liiketoiminnalle saavuttaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet määrittämällä yrityksen taloudelliset edellytykset ja realistiset päämäärät.

Riskien hallinta

Magnus Risk Management© kartoittaa yrityksen ja sen eri osa-alueiden riskit sekä avustaa organisaatiota sisäistämään riskienhallinnan osaksi jokapäiväistä johtamista ja toimintaa.

Toimintamalli perustuu riskien rahalliseen arvottamiseen, priorisointiin sekä organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Tuotannon ja logistiikan uudelleenjärjestely

Tulevaisuuden areenoilla asiakaskäyttäytyminen sekä uuden tyyppiset tuotteet ja palvelut asettavat uudenlaisia vaatimuksia koko liiketoimintamallille ja toimitusprosessille.

Magnus Industrial Footprint©  luo mukautumiskyvykkyyttä toimia nykyhetkessä sekä tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa.

  • Toimialat

Kyvykkyytemme

Uudelleenjärjestely

Yritysjärjestelyt

Yhteisyritykset
”Joint Ventures”

Liiketoimintatutkimukset
”Due Diligence”

Rahoitusvaihtoehdot

Kasvu

Strateginen asemointi

Markkina-analyysit

Asiakasselvitykset

Tuote- ja liiketoimintavaihtoehdot

Kasvuohjelmat

Suorituskyky

Yrityksen kannattavuuden parantaminen
 ”Recovery Journey”

Tuotanto- ja logistiikkarakenteen 
uudelleenjärjestely
”Industrial Footprint”

Analytiikka

Yhteystiedot

Jussi-Pekka Laakso

+358 40 551 8046
jussi-pekka.laakso@magnusassociates.eu

Tuomo Huolman

+358 40 365 7085
tuomo.huolman@magnusassociates.eu

Miko Pironetti

+358 40 840 3102
miko.pironetti@magnusassociates.eu

Jorma Kettunen

+358 40 590 7442
jorma.kettunen@magnusassociates.eu