Menestymisen edellytykset huomiselle

Ympäristön muuttumiset

Osaamisen kapitalisointi

Uudet liiketoiminta-alueet

Uudet tuotealueet

Uudet markkinat


Kasvun kenttien jäsentäminen

Liiketoimintaympäristön nykytilan tunteminen ja muutostuulien tunnistaminen auttavat liiketoiminnan strategian tuloksellisuudessa.

Kasvun johtamisen perusta voidaan luoda yhtäältä jakamalla kokonaisuus erillisiin kasvun kenttiin ja johtamalla kokonaisuutta systeeminä.

Kasvun moottorin
luominen

Kasvulle on perusteensa ja kohteensa. Lyhyellä tähtäimellä kasvun luomiseksi voidaan fokusoitua kustannusten hallintaan ja myynnin lisäämiseen.

Pitkällä tähtäimellä kasvua synnytetään uusia tuotteita, uusia liiketoimintoja ja jopa uusia yhtiöitä luomalla.

Toimialat

Kemia ja biojalostus
Sellu & paperi
Elintarvike ja juoma

Kaivos & metalli
Energia
Rahoittajat

Headquarters

Magnus Associates Ltd.
Haukilahdenkatu 4.
00550 Helsinki, Finland

Phone +358 40 590 7442
firstname.surname@magnusassociates.eu

Our presence in Northern and Central Europe